محصولات


کمی صبر کنید...

فیلترشنی Aqua

16,800,000 تومان

مدل 14      آبدهی : 14 مترمکعب بر ساعت      قطر: 620mm      ارتفاع: 830mm     سیلیس: 150kg     سایز: "1/5


پمپ DAB سری EUROPRO

71,000,000 تومان

مدل EUROPRO750       ارتفاع :  16/2      دبی: 162      توان: 7/5    آمپر: 12      ولتاژ : 380


پمپ DAB سری EUROPRO

52,500,000 تومان

مدل EUROPRO550      ارتفاع :  14      دبی: 148      توان: 5/5     آمپر: 9      ولتاژ : 380


پمپ DAB سری EUROPRO

47,900,000 تومان

مدل EUROPRO400      ارتفاع :  16/8      دبی: 95      توان: 4     آمپر: 6/9      ولتاژ : 380


پمپ DAB سری EUROPRO

46,400,000 تومان

مدل EUROPRO350       ارتفاع : 14/6      دبی: 81      توان: 3     آمپر: 5      ولتاژ : 380


پمپ DAB سری EUROPRO

22,500,000 تومان

مدل  EUROPRO300      ارتفاع : 21/8      دبی: 42      توان: 3     آمپر: 12      ولتاژ : 380-220


پمپ DAB سری EUROPRO

22,000,000 تومان

مدل EUROPRO200        ارتفاع :  18/5      دبی: 36      توان: 2     آمپر: 8/6      ولتاژ : 220


پمپ DAB سری EUROSWIM

22,500,000 تومان

مدل EUROSWIM300       ارتفاع : 21/8      دبی: 42      توان: 3     آمپر: 12      ولتاژ : 380-220