محصولات


کمی صبر کنید...

فیلترشنی Pentair

8,600,000 تومان

سری sand dollar  مدل sd 35    حجم تصفیه: 67/2 مترمکعب بر 8 ساعت         ابعاد:   قطر 42   ارتفاع 89       سیلیس: 45kg       سایز: "11/2


کرتین مایا

6,000,000 تومان

طول 50cm و عرض 40cm و ارتفاع 80cm       استیل 304


کرتین دونا

5,500,000 تومان

طول 60cm و عرض 50cm و ارتفاع 75cm       استیل 304


کرتین دونا

5,000,000 تومان

طول 45cm و عرض 50cm و ارتفاع 75cm       استیل 304


کرتین دونا

4,700,000 تومان

طول 45cm و عرض 45cm و ارتفاع 65cm       استیل 304


کرتین دونا

4,200,000 تومان

طول 30cm و عرض 45cm و ارتفاع 65cm       استیل 304


کرتین دونا

3,800,000 تومان

طول 30cm و عرض 40cm و ارتفاع 50cm       استیل 304