محصولات


کمی صبر کنید...

فیلترشنی Pina مدل Mitra

8,800,000 تومان

قطر 600 میلی متر        حجم تصفیه 13 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 150 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

7,300,000 تومان

قطر 450 میلی متر        حجم تصفیه 8 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 100 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

21,800,000 تومان

قطر 950 میلی متر        حجم تصفیه 33 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 600 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

16,800,000 تومان

قطر 800 میلی متر        حجم تصفیه 24 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 400 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

11,500,000 تومان

قطر 650 میلی متر        حجم تصفیه 14 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 200 کیلوگرم


دستگاه تزریق UV

46,000,000 تومان

حجم تزریق : 30 مترمکعب بر ساعت     مناسب برای استخرهای 390 مترمکعبی     اتصال : 2.1/2 اینچ


دستگاه تزریق UV

23,000,000 تومان

حجم تزریق : 10 مترمکعب بر ساعت     مناسب برای استخرهای 120 مترمکعبی     اتصال : 1.1/2 اینچ


دستگاه تزریق UV

39,000,000 تومان

حجم تزریق : 25 مترمکعب بر ساعت     مناسب برای استخرهای 320 مترمکعبی     اتصال : 2 اینچ


دستگاه تزریق UV

33,000,000 تومان

حجم تزریق : 20 مترمکعب بر ساعت    مناسب برای استخرهای 240 مترمکعبی      اتصال : 2 اینچ


دستگاه تزریق UV

12,550,000 تومان

حجم تزریق : 5 مترمکعب بر ساعت         مناسب برای استخرهای 65 مترمکعبی          اتصال : 1 اینچ


پمپ تصفیه PINA سری MITRA

15,200,000 تومان

مدل : MITRA 300M              توان : 3 اسب بخار            قدرت : 2.2 کیلووات           سایز اتصال : 63 میلی متر


پمپ تصفیه PINA سری MITRA

12,500,000 تومان

مدل : MITRA 200M              توان : 2 اسب بخار            قدرت : 1.5 کیلووات           سایز اتصال : 63 میلی متر


پمپ تصفیه PINA سری MITRA

11,200,000 تومان

مدل : MITRA 150M              توان : 1.5 اسب بخار            قدرت : 1.1 کیلووات           سایز اتصال : 50 میلی متر