مبدل ها


کمی صبر کنید...

مبدل حرارتی بومن (تیتانیومی)

28,000,000 تومان

مدل FC100-5114-2T          ظرفیت حرارتی 100 کیلووات        دبی آب گرم 100 لیتر بر دقیقه          حداکثر آب استخر 22.8 مترمکعب بر ساعت


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

9,000,000 تومان

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 200 کیلو وات      ظرفیت حرارتی  170 کیلوکالری بر ساعت      دبی آب گرم 240.3 لیتر بر دقیقه      دبی آب  سرد 720.1 لیتر بر دقیقه      قطر 16 سانتی متر      طول 166 سانتی متر       اتصال ورودی 1.5 اینچ      اتصال خروجی 2 اینچ


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

7,200,000 تومان

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت  میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین  عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل  کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 160 کیلو وات      ظرفیت حرارتی 140 کیلوکالری بر ساعت      دبی آب گرم 191.5 لیتر بر دقیقه      دبی آب سرد 574.4 لیتر بر دقیقه      قطر 16 سانتی متر      طول 136 سانتی متر      اتصال ورودی 1.5 اینچ      اتصال خروجی 2 اینچ


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

5,400,000 تومان

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین  عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل  کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 120 کیلو وات      ظرفیت حرارتی 100 کیلوکالری بر ساعت      دبی آب گرم 143.6 لیتر بر دقیقه      دبی آب سرد 430.8 لیتر بر دقیقه      قطر 13 سانتی متر      طول 105 سانتی متر      اتصال 1.5  اینچ


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

3,600,000 تومان

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت  میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین  عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل  کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 80 کیلو وات      ظرفیت حرارتی 70 کیلوکالری بر ساعت      دبی آب گرم 98 لیتر بر دقیقه      دبی آب سرد 294.2 لیتر بر دقیقه      قطر 13 سانتی متر      طول 82 سانتی متر      اتصال 1.5  اینچ


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

2,700,000 تومان

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت  میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین  عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل  کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 60 کیلو وات      ظرفیت حرارتی 50 کیلوکالری بر ساعت   دبی آب گرم 73.5 لیتر بر دقیقه      دبی آب سرد 220.6  لیتر بر دقیقه      قطر 13 سانتی متر      طول 62 سانتی متر      اتصال 1.5  اینچ


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

1,800,000 تومان

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 40 کیلو وات      ظرفیت حرارتی 35 کیلوکالری بر ساعت      دبی آب گرم 49 لیتر بر دقیقه      دبی آب سرد 49 لیتر بر دقیقه      قطر 13 سانتی متر      طول 41 سانتی متر      اتصال 1.5 اینچ


دسته‌بندی