گرمایش استخر و جکوزیکمی صبر کنید...

پکیج گرمایشی هایوارد

مدل H250     مناسب برای استخر های 100 مترمکعب      توان حرارتی 32.5 کیلوکالری بر ساعت       اتصالات گاز 4/3 اینچ     سایز لوله کشی 2/11در2 اینچ       input 250000 btu/h        جنس مشعل CURPO NICKEL      ارتفاع 60 سانتی متر      عرض 53 سانتی متر       طول 72 سانتی متر


پکیج گرمایشی هایوارد

مدل  H200     مناسب برای استخر های 70 مترمکعب     توان حرارتی 50 کیلوکالری بر ساعت   اتصالات گاز 4/3 اینچ     سایز لوله کشی 2/11در2 اینچ       input 200000 btu/h        جنس مشعل CURPO NICKEL      ارتفاع 60 سانتی متر      عرض 60 سانتی متر       طول 72 سانتی متر


پکیج گرمایشی هایوارد

مدل H150       مناسب برای استخر های 50 مترمکعب      توان حرارتی 37.5 کیلوکالری بر ساعت      اتصالات گاز 4/3 اینچ     سایز لوله کشی 2/11 در 2 اینچ       input 150000 btu/h        جنس مشعل   CURPO NICKEL     ارتفاع 60 سانتی متر      عرض 67 سانتی متر       طول 72 سانتی متر


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 200 کیلو وات      ظرفیت حرارتی  170 کیلوکالری بر ساعت      دبی آب گرم 240.3 لیتر بر دقیقه      دبی آب  سرد 720.1 لیتر بر دقیقه      قطر 16 سانتی متر      طول 166 سانتی متر       اتصال ورودی 1.5 اینچ      اتصال خروجی 2 اینچ


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت  میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین  عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل  کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 160 کیلو وات      ظرفیت حرارتی 140 کیلوکالری بر ساعت      دبی آب گرم 191.5 لیتر بر دقیقه      دبی آب سرد 574.4 لیتر بر دقیقه      قطر 16 سانتی متر      طول 136 سانتی متر      اتصال ورودی 1.5 اینچ      اتصال خروجی 2 اینچ


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین  عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل  کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 120 کیلو وات      ظرفیت حرارتی 100 کیلوکالری بر ساعت      دبی آب گرم 143.6 لیتر بر دقیقه      دبی آب سرد 430.8 لیتر بر دقیقه      قطر 13 سانتی متر      طول 105 سانتی متر      اتصال 1.5  اینچ


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت  میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین  عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل  کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 80 کیلو وات      ظرفیت حرارتی 70 کیلوکالری بر ساعت      دبی آب گرم 98 لیتر بر دقیقه      دبی آب سرد 294.2 لیتر بر دقیقه      قطر 13 سانتی متر      طول 82 سانتی متر      اتصال 1.5  اینچ


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت  میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین  عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل  کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 60 کیلو وات      ظرفیت حرارتی 50 کیلوکالری بر ساعت   دبی آب گرم 73.5 لیتر بر دقیقه      دبی آب سرد 220.6  لیتر بر دقیقه      قطر 13 سانتی متر      طول 62 سانتی متر      اتصال 1.5  اینچ


مبدل حرارتی فلنجی Flexinox

مبدل های فلکسینوس از جنس استیل 316 بوده که با در نظر گرفتن مواد ساخت میتوان به بازدهی بالا ، انتقال حرارت سریعتر ، اتلاف انرژی کمتر و همچنین عدم خوردگی و مقاومت بالا در مقابل خورنده های موجود در آب استخر از قبیل کلرزن و سختی آب اشاره کرد.       قدرت : 40 کیلو وات      ظرفیت حرارتی 35 کیلوکالری بر ساعت      دبی آب گرم 49 لیتر بر دقیقه      دبی آب سرد 49 لیتر بر دقیقه      قطر 13 سانتی متر      طول 41 سانتی متر      اتصال 1.5 اینچ


دسته‌بندی