فیلتر ها


کمی صبر کنید...

فیلتر واترپول

24,500,000 تومان

 مدل 22    آبدهی :  22  مترمکعب بر ساعت            قطر: 750mm      ارتفاع: 905mm     سیلیس: 300kg     سایز: "2


فیلتر واترپول

12,500,000 تومان

 مدل 14   آبدهی :  14 مترمکعب بر ساعت            قطر: 600mm      ارتفاع: 810mm     سیلیس: 175kg     سایز: "11/2


فیلتر pentair

33,400,000 تومان

سری tagelus  مدل ta100d    حجم تصفیه: 192 مترمکعب بر 8 ساعت               ابعاد:   قطر 78   ارتفاع 120       سیلیس: 270kg       سایز: "2


فیلتر pentair

19,400,000 تومان

سری sand dollar  مدل sd 80   حجم تصفیه: 144 مترمکعب بر 8 ساعت          ابعاد:   قطر 68   ارتفاع 124       سیلیس: 157/5kg       سایز: "2


فیلتر pentair

16,600,000 تومان

سری sand dollar  مدل sd 70    حجم تصفیه: 134/4 مترمکعب بر 8 ساعت      ابعاد:   قطر 61    ارتفاع 117/5       سیلیس: 135kg       سایز: "11/2


فیلتر pentair

15,050,000 تومان

سری sand dollar  مدل sd 60    حجم تصفیه: 115/2 مترمکعب بر 8 ساعت       ابعاد:   قطر 58   ارتفاع 111     سیلیس: 112/5kg       سایز: "11/2


فیلتر pentair

12,910,000 تومان

سری sand dollar  مدل sd 40       حجم تصفیه: 76/8 مترمکعب بر 8 ساعت         ابعاد:   قطر 50   ارتفاع 96       سیلیس: 67/5kg       سایز: "11/2


فیلتر pentair

8,600,000 تومان

سری sand dollar  مدل sd 35    حجم تصفیه: 67/2 مترمکعب بر 8 ساعت         ابعاد:   قطر 42   ارتفاع 89       سیلیس: 45kg       سایز: "11/2


فیلتر آکوا

24,500,000 تومان

مدل 22      آبدهی : 22 مترمکعب بر ساعت        قطر: 790mm      ارتفاع: 1010mm     سیلیس: 250kg     سایز: "2


فیلتر آکوا

12,500,000 تومان

مدل 14      آبدهی : 14 مترمکعب بر ساعت      قطر: 620mm      ارتفاع: 830mm     سیلیس: 150kg     سایز: "1/5


فیلتر آکوا

11,000,000 تومان

مدل 10      آبدهی : 10 مترمکعب بر ساعت        قطر: 530mm      ارتفاع: 795mm     سیلیس: 100kg     سایز: "1/5  


فیلتر شنی فایبر گلاس Aquax

38,000,000 47,200,000 تومان

فیلتر های شنی فایبر گلاس تقویت شده با پلی استر زرین سری Aquax ساخت ترکیه                                             مناسب جهت فیلتراسیون آب انواع استخر ها جکوزی ها و همچنین پارک ها و مجموعه های  بزرگ آبی ، مجهز به شیر شش راهه اروپایی ، موجود در سایز های 450 تا 2000  میلی متر ، دارای رنگ پوششی گرانیتی خاص ، فشار کاری 2.5 تا 4 بار                          مدل AQ1400     سیلیس مورد نیاز 2200 کیلوگرم        دبی 80 مترمکعب بر ساعت           اتصال 110 میلی متر


فیلتر شنی فایبر گلاس Aquax

30,000,000 43,200,000 تومان

فیلتر های شنی فایبر گلاس تقویت شده با پلی استر زرین سری Aquax ساخت ترکیه                                             مناسب  جهت فیلتراسیون آب انواع استخر ها جکوزی ها و همچنین پارک ها و مجموعه های  بزرگ آبی ، مجهز به شیر شش راهه اروپایی ، موجود در سایز های 450 تا 2000  میلی متر ، دارای رنگ پوششی گرانیتی خاص ، فشار کاری 2.5 تا 4 بار                          مدل AQ1250     سیلیس مورد نیاز 1200 کیلوگرم        دبی 56 مترمکعب بر ساعت           اتصال 90 میلی متر


فیلتر شنی فایبر گلاس Aquax

12,000,000 17,500,000 تومان

فیلتر های شنی فایبر گلاس تقویت شده با پلی استر زرین سری Aquax ساخت ترکیه                                             مناسب  جهت فیلتراسیون آب انواع استخر ها جکوزی ها و همچنین پارک ها و مجموعه های  بزرگ آبی ، مجهز به شیر شش راهه اروپایی ، موجود در سایز های 450 تا 2000  میلی متر ، دارای رنگ پوششی گرانیتی خاص ، فشار کاری 2.5 تا 4 بار                          مدل AQ950     سیلیس مورد نیاز 420 کیلوگرم        دبی 30 مترمکعب بر ساعت           اتصال 63 میلی متر


فیلتر شنی فایبر گلاس Aquax

10,000,000 14,500,000 تومان

فیلتر های شنی فایبر گلاس تقویت شده با پلی استر زرین سری Aquax ساخت ترکیه                                             مناسب  جهت فیلتراسیون آب انواع استخر ها جکوزی ها و همچنین پارک ها و مجموعه های  بزرگ آبی ، مجهز به شیر شش راهه اروپایی ، موجود در سایز های 450 تا 2000  میلی متر ، دارای رنگ پوششی گرانیتی خاص ، فشار کاری 2.5 تا 4 بار                          مدل AQ800     سیلیس مورد نیاز 280 کیلوگرم        دبی 22 مترمکعب بر ساعت           اتصال 63 میلی متر


فیلتر شنی فایبر گلاس Aquax

6,900,000 9,910,000 تومان

فیلتر های شنی فایبر گلاس تقویت شده با پلی استر زرین سری Aquax ساخت ترکیه                                         مناسب  جهت فیلتراسیون آب انواع استخر ها جکوزی ها و همچنین پارک ها و مجموعه های  بزرگ آبی ، مجهز به شیر شش راهه اروپایی ، موجود در سایز های 450 تا 2000  میلی متر ، دارای رنگ پوششی گرانیتی خاص ، فشار کاری 2.5 تا 4 بار                          مدل AQ650     سیلیس مورد نیاز 160 کیلوگرم        دبی 15 مترمکعب بر ساعت           اتصال 50 میلی متر


فیلتر شنی فایبر گلاس Aquax

5,800,000 8,400,000 تومان

فیلتر های شنی فایبر گلاس تقویت شده با پلی استر زرین سری Aquax ساخت ترکیه                                             مناسب  جهت فیلتراسیون آب انواع استخر ها جکوزی ها و همچنین پارک ها و مجموعه های  بزرگ آبی ، مجهز به شیر شش راهه اروپایی ، موجود در سایز های 450 تا 2000  میلی متر ، دارای رنگ پوششی گرانیتی خاص ، فشار کاری 2.5 تا 4 بار                          مدل AQ500     سیلیس مورد نیاز 120 کیلوگرم        دبی 10 مترمکعب بر ساعت           اتصال 50 میلی متر


فیلتر شنی فایبر گلاس Aquax

5,300,000 7,600,000 تومان

فیلتر های شنی فایبر گلاس تقویت شده با پلی استر زرین سری Aquax ساخت ترکیه                                             مناسب جهت فیلتراسیون آب انواع استخر ها جکوزی ها و همچنین پارک ها و مجموعه های بزرگ آبی ، مجهز به شیر شش راهه اروپایی ، موجود در سایز های 450 تا 2000 میلی متر ، دارای رنگ پوششی گرانیتی خاص ، فشار کاری 2.5 تا 4 بار                         مدل AQ450     سیلیس مورد نیاز 100 کیلوگرم        دبی 8 مترمکعب بر ساعت           اتصال 50 میلی متر


دسته‌بندی