استخر و جکوزیکمی صبر کنید...

پمپ IML مدل BIG DISCOVERY

جنس بدنه پلی پروپین تقویت شده با فایبر گلاس همراه با پیش فیلتر 8 لیتری   با حداقل ایجاد سر و صدا جنس پروانه نوریل ( پلی فنیلن اکساید + پلی  استیرن  )                                                          مکانیکال سیل :  گرافیت و سرامیک                                                                                             شفت : استیل 316                        قدرت : 5.5 کیلووات    


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 900 میلی متر        حجم تصفیه 30 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 500 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 760 میلی متر        حجم تصفیه 22 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 300 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 600 میلی متر        حجم تصفیه 13 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 150 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 450 میلی متر        حجم تصفیه 8 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 100 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 950 میلی متر        حجم تصفیه 33 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 600 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 800 میلی متر        حجم تصفیه 24 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 400 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 650 میلی متر        حجم تصفیه 14 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 200 کیلوگرم


پمپ تصفیه PINA سری MITRA

مدل : MITRA 300M              توان : 3 اسب بخار            قدرت : 2.2 کیلووات           سایز اتصال : 63 میلی متر


پمپ تصفیه PINA سری MITRA

مدل : MITRA 200M              توان : 2 اسب بخار            قدرت : 1.5 کیلووات           سایز اتصال : 63 میلی متر


پمپ تصفیه PINA سری MITRA

مدل : MITRA 150M              توان : 1.5 اسب بخار            قدرت : 1.1 کیلووات           سایز اتصال : 50 میلی متر


پمپ تصفیه PINA سری MITRA

مدل : MITRA 100M              توان : 1 اسب بخار            قدرت : 0.75 کیلووات           سایز اتصال : 50 میلی متر


پمپ تصفیه PINA سری MITRA

مدل : MITRA 75M              توان : 0.75 اسب بخار            قدرت : 0.55 کیلووات           سایز اتصال : 50 میلی متر


پمپ تصفیه PINA سری MITRA

مدل : MITRA 50M              توان : 0.5 اسب بخار            قدرت : 0.37 کیلووات           سایز اتصال : 50 میلی متر


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  965 میلی متر        سایز اتصال : 2.1/2          سیلیس مورد نیاز : 420 کیلوگرم            حجم تصفیه : 30 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  935 میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 400 کیلوگرم            حجم تصفیه : 30 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  815  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 260  کیلوگرم            حجم تصفیه : 25 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  785  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 240 کیلوگرم            حجم تصفیه : 21 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  935  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 400 کیلوگرم            حجم تصفیه : 30 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  815  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 260 کیلوگرم            حجم تصفیه : 25 مترمکعب بر ساعت