استخر و جکوزی


کمی صبر کنید...

مبدل حرارتی بومن (تیتانیومی)

27,100,000 تومان

مدل FC100-5114-2T          ظرفیت حرارتی 100 کیلووات        دبی آب گرم 100 لیتر بر دقیقه          حداکثر آب استخر 22.8 مترمکعب بر ساعت


اسکیمر

3,300,000 تومان

مدل  admiral  s15   جنس: abs    مجهز به درب قفل دار با سایز اتصال "2


فیلتر واترپول

24,500,000 تومان

 مدل 22    آبدهی :  22  مترمکعب بر ساعت            قطر: 750mm      ارتفاع: 905mm     سیلیس: 300kg     سایز: "2


فیلتر واترپول

12,500,000 تومان

 مدل 14   آبدهی :  14 مترمکعب بر ساعت            قطر: 600mm      ارتفاع: 810mm     سیلیس: 175kg     سایز: "11/2


فیلتر pentair

33,400,000 تومان

سری tagelus  مدل ta100d    حجم تصفیه: 192 مترمکعب بر 8 ساعت               ابعاد:   قطر 78   ارتفاع 120       سیلیس: 270kg       سایز: "2


فیلتر pentair

19,400,000 تومان

سری sand dollar  مدل sd 80   حجم تصفیه: 144 مترمکعب بر 8 ساعت          ابعاد:   قطر 68   ارتفاع 124       سیلیس: 157/5kg       سایز: "2


فیلتر pentair

16,600,000 تومان

سری sand dollar  مدل sd 70    حجم تصفیه: 134/4 مترمکعب بر 8 ساعت      ابعاد:   قطر 61    ارتفاع 117/5       سیلیس: 135kg       سایز: "11/2


فیلتر pentair

15,050,000 تومان

سری sand dollar  مدل sd 60    حجم تصفیه: 115/2 مترمکعب بر 8 ساعت       ابعاد:   قطر 58   ارتفاع 111     سیلیس: 112/5kg       سایز: "11/2


فیلتر pentair

12,910,000 تومان

سری sand dollar  مدل sd 40       حجم تصفیه: 76/8 مترمکعب بر 8 ساعت         ابعاد:   قطر 50   ارتفاع 96       سیلیس: 67/5kg       سایز: "11/2


فیلتر pentair

8,600,000 تومان

سری sand dollar  مدل sd 35    حجم تصفیه: 67/2 مترمکعب بر 8 ساعت         ابعاد:   قطر 42   ارتفاع 89       سیلیس: 45kg       سایز: "11/2


فیلتر آکوا

24,500,000 تومان

مدل 22      آبدهی : 22 مترمکعب بر ساعت        قطر: 790mm      ارتفاع: 1010mm     سیلیس: 250kg     سایز: "2


فیلتر آکوا

12,500,000 تومان

مدل 14      آبدهی : 14 مترمکعب بر ساعت      قطر: 620mm      ارتفاع: 830mm     سیلیس: 150kg     سایز: "1/5


فیلتر آکوا

11,000,000 تومان

مدل 10      آبدهی : 10 مترمکعب بر ساعت        قطر: 530mm      ارتفاع: 795mm     سیلیس: 100kg     سایز: "1/5  


پمپ جت جکوزی داب

53,200,000 تومان

مدل EUROPRO750       ارتفاع :  16/2      دبی: 162      توان: 7/5    آمپر: 12      ولتاژ : 380