ضدعفونی


کمی صبر کنید...

دستگاه تزریق UV

46,000,000 تومان

حجم تزریق : 30 مترمکعب بر ساعت     مناسب برای استخرهای 390 مترمکعبی     اتصال : 2.1/2 اینچ


دستگاه تزریق UV

23,000,000 تومان

حجم تزریق : 10 مترمکعب بر ساعت     مناسب برای استخرهای 120 مترمکعبی     اتصال : 1.1/2 اینچ


دستگاه تزریق UV

39,000,000 تومان

حجم تزریق : 25 مترمکعب بر ساعت     مناسب برای استخرهای 320 مترمکعبی     اتصال : 2 اینچ


دستگاه تزریق UV

33,000,000 تومان

حجم تزریق : 20 مترمکعب بر ساعت    مناسب برای استخرهای 240 مترمکعبی      اتصال : 2 اینچ


دستگاه تزریق UV

12,550,000 تومان

حجم تزریق : 5 مترمکعب بر ساعت         مناسب برای استخرهای 65 مترمکعبی          اتصال : 1 اینچ


دستگاه Select UV

32,900,000 تومان

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل ضد زنگ جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر و افت فشار کمتر در هنگام عبور آب ، لامپ UVC کاملا هماهنگ با پنل الکتریکی          مدل UV-cselect120wamalgam      ظرفیت 120 وات      حجم 120 مترمکعب


دستگاه Select UV

19,980,000 تومان

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل ضد زنگ جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر و افت فشار کمتر در هنگام عبور آب ، لامپ UVC کاملا هماهنگ با پنل الکتریکی        مدل UV-cselect80w      ظرفیت 80 وات      حجم 80 مترمکعب


دستگاه Select UV

18,900,000 تومان

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل ضد زنگ جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر و افت فشار کمتر در هنگام عبور آب ، لامپ UVC کاملا هماهنگ با پنل الکتریکی         مدل UV-cselect40w      ظرفیت 40 وات      حجم 40 مترمکعب


دستگاه Titan UV

36,990,000 تومان

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر که مقاوم ترین نوع استیل در برابر خوردگی آب شور مناسب است. مناسب برای استخر های آب شور ، آب دریا و آب با ph پایین        مدل UV-ctitan120w      ظرفیت 120 وات      حجم 120 مترمکعب


دستگاه Titan UV

24,260,000 تومان

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر که مقاوم ترین نوع استیل در برابر خوردگی آب شور مناسب است. مناسب برای استخر های آب شور ، آب دریا و آب با ph پایین         مدل UV-ctitan80w      ظرفیت 80 وات      حجم 80 مترمکعب


دستگاه Titan UV

22,520,000 تومان

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر که مقاوم ترین نوع استیل در برابر خوردگی آب شور مناسب است. مناسب برای استخر های آب شور ، آب دریا و آب با ph پایین       مدل UV-ctitan40w      ظرفیت 40 وات      حجم 40 مترمکعب


دستگاه گند زدایی اوزون

39,200,000 تومان

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر ، دارای ونتوری تزریق اوزون به همراه مدار کامل مقاوم در برابر آب شور         مدل UV-cozone120wamalgam      ظرفیت 120 وات      حجم 120 مترمکعب


دستگاه گند زدایی اوزون

27,800,000 تومان

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر ، دارای ونتوری تزریق اوزون به همراه مدار کامل مقاوم در برابر آب شور          مدل UV-cozone80w      ظرفیت 80 وات      حجم 80 مترمکعب


دسته‌بندی