ضدعفونی


کمی صبر کنید...

دستگاه تزریق UV

حجم تزریق : 30 مترمکعب بر ساعت     مناسب برای استخرهای 390 مترمکعبی     اتصال : 2.1/2 اینچ


دستگاه تزریق UV

حجم تزریق : 10 مترمکعب بر ساعت     مناسب برای استخرهای 120 مترمکعبی     اتصال : 1.1/2 اینچ


دستگاه تزریق UV

حجم تزریق : 25 مترمکعب بر ساعت     مناسب برای استخرهای 320 مترمکعبی     اتصال : 2 اینچ


دستگاه تزریق UV

حجم تزریق : 20 مترمکعب بر ساعت    مناسب برای استخرهای 240 مترمکعبی      اتصال : 2 اینچ


دستگاه تزریق UV

حجم تزریق : 5 مترمکعب بر ساعت         مناسب برای استخرهای 65 مترمکعبی          اتصال : 1 اینچ


دستگاه Select UV

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل ضد زنگ جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر و افت فشار کمتر در هنگام عبور آب ، لامپ UVC کاملا هماهنگ با پنل الکتریکی          مدل UV-cselect120wamalgam      ظرفیت 120 وات      حجم 120 مترمکعب


دستگاه Select UV

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل ضد زنگ جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر و افت فشار کمتر در هنگام عبور آب ، لامپ UVC کاملا هماهنگ با پنل الکتریکی        مدل UV-cselect80w      ظرفیت 80 وات      حجم 80 مترمکعب


دستگاه Select UV

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل ضد زنگ جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر و افت فشار کمتر در هنگام عبور آب ، لامپ UVC کاملا هماهنگ با پنل الکتریکی         مدل UV-cselect40w      ظرفیت 40 وات      حجم 40 مترمکعب


دستگاه Titan UV

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر که مقاوم ترین نوع استیل در برابر خوردگی آب شور مناسب است. مناسب برای استخر های آب شور ، آب دریا و آب با ph پایین        مدل UV-ctitan120w      ظرفیت 120 وات      حجم 120 مترمکعب


دستگاه Titan UV

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر که مقاوم ترین نوع استیل در برابر خوردگی آب شور مناسب است. مناسب برای استخر های آب شور ، آب دریا و آب با ph پایین         مدل UV-ctitan80w      ظرفیت 80 وات      حجم 80 مترمکعب


دستگاه Titan UV

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر که مقاوم ترین نوع استیل در برابر خوردگی آب شور مناسب است. مناسب برای استخر های آب شور ، آب دریا و آب با ph پایین       مدل UV-ctitan40w      ظرفیت 40 وات      حجم 40 مترمکعب


دستگاه گند زدایی اوزون

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر ، دارای ونتوری تزریق اوزون به همراه مدار کامل مقاوم در برابر آب شور         مدل UV-cozone120wamalgam      ظرفیت 120 وات      حجم 120 مترمکعب


دستگاه گند زدایی اوزون

دستگاه دارای لامپ UV-C با بازدهی بالا ، دارای محفظه بزرگ استیل جهت تماس آب با اوزون و اشعه UV-C برای مدت زمان طولانی تر ، دارای ونتوری تزریق اوزون به همراه مدار کامل مقاوم در برابر آب شور          مدل UV-cozone80w      ظرفیت 80 وات      حجم 80 مترمکعب


کلرزن نمکی Evo lowsalt

32,500,000

ساخت کشور اسپانیا ، قابلیت تنظیم تغییر قطب ، باکس IP65 ، دارای محفظه الکترولیز با طول عمر 1000 ساعت در صورت تغییر قطب 4 ساعت یکبار ، نیاز به افزودن 2 کیلوگرم نمک به اضای هر مترمکعب آب استخر ، مصرف کمتر برق         مدل Evolowsalt20      ظرفیت 75 لیتر بر ساعت      حجم استخر 120 مترمکعب


کلرزن نمکی Evo lowsalt

ساخت کشور اسپانیا ، قابلیت تنظیم تغییر قطب ، باکس IP65 ، دارای محفظه الکترولیز با طول عمر 1000 ساعت در صورت تغییر قطب 4 ساعت یکبار ، نیاز به افزودن 2 کیلوگرم نمک به اضای هر مترمکعب آب استخر ، مصرف کمتر برق         مدل Evolowsalt15      ظرفیت 57 لیتر بر ساعت      حجم استخر 100 مترمکعب


کلرزن نمکی Evo basic

ساخت کشور اسپانیا ، قابلیت تنظیم تغییر قطب ، باکس IP65 ، دارای محفظه الکترولیز با طول عمر 1000 ساعت در صورت تغییر قطب 4 ساعت یکبار ، نیاز به افزودن 5 کیلوگرم نمک به اضای هر مترمکعب آب استخر ، مصرف کمتر برق        مدل Evobasic35      ظرفیت 132 لیتر بر ساعت      حجم استخر 200 مترمکعب


کلرزن نمکی Evo basic

ساخت کشور اسپانیا ، قابلیت تنظیم تغییر قطب ، باکس IP65 ، دارای محفظه الکترولیز با طول عمر 1000 ساعت در صورت تغییر قطب 4 ساعت یکبار ، نیاز به افزودن 5 کیلوگرم نمک به اضای هر مترمکعب آب استخر ، مصرف کمتر برق         مدل Evobasic25      ظرفیت 94 لیتر بر ساعت      حجم استخر 150 مترمکعب


دسته‌بندی